Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

Brief van de staatssecretaris van VWS van 11 november 2021 (29447, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer