Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

-
35420, BI

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en na te gaan of deze brief gezamenlijk met de commissie EZK/LNV behandeld kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren