Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35590, J/28

Brief regering; Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit de brief van 29 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman