Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter meldt dat de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) is ontvangen op 23 november 2021. De procedure met betrekking tot dit wetsvoorstel zal op 30 november 2021 geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren