Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

Brief van de staatssecretaris van VWS van 11 november 2021 (29447, O)

De commissie besluit op 23 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer