Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 35488, F

Brief van de minister van BZK over de uitkomsten van onderzoeken naar huurprijsregulering; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 3 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman