Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

-
35420, BH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de brief van 5 november 2021 van de minister van EZK (35420, BH) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren