Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35590, I

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de Discussienota briefstemmen; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij een volgende vergadering opnieuw te agenderen teneinde het gewisselde in het commissiedebat in de Tweede Kamer, gepland voor 16 november 2021, mee te kunnen nemen in de bespreking.

-
35590, J/28

Brief regering; Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij een volgende vergadering opnieuw te agenderen teneinde het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer met de regering (inbreng 17 november 2021) mee te kunnen nemen in de bespreking.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman