Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Afronding implementatie nieuwe Donorwet

Verslag schriftelijk overleg (33506, AP)

De commissie besluit op 16 november 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en toezegging T02595 in afwachting van de reactie hierop als openstaand te handhaven. De commissie besluit tevens toezegging T02597 met de brief van 1 november 2021 (33506, AP) aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer