Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Fit for 55-pakket

De commissies bespreken de geagendeerde conceptbrief aan de Europese Commissie. De fracties van Fractie-Nanninga, FVD, 50PLUS, SGP en Fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van de VVD.

De fractie van het CDA sluit zich gedeeltelijk aan bij de vragen van de VVD en wenst aanvullende inbreng te leveren voor de brief aan de Europese Commissie. De aangepaste brief zal voorafgaand aan de verzending per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer