Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 november 2021
1.
35720

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), de PVV (Bezaan) en de ChristenUnie (Verkerk).

2.
33118, CO

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het rapport “Om de leefomgeving”; Omgevingsrecht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de SP (Janssen) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal de brief van de minister van I&W van 3 november 2021 aan de Tweede Kamer - in het kader van de behandeling van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) - ter bespreking worden geagendeerd op 16 november 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra