Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, DL

Brief van de minister van Financiën en de minister van EZK inzake uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens geannoteerde agenda Ecofinraad 28 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 18 oktober 2021 (21501-07 EK, DL) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren