Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 26 oktober 2021
1. Fit for 55-pakket

De commissies besluiten na kennisneming van het plenaire debat over het Fit for 55-pakket in de Tweede Kamer (27 oktober 2021) of zij zullen voorstellen een subsidiariteitsbezwaar in te dienen ten aanzien van het voorstel voor een verordening tot oprichting van een sociaal klimaatfonds COM(2021)568.

Gezien de deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar (8 november 2021), zal de staf voorbereidingen treffen voor een 'gemotiveerd advies'. De commissies zullen de besluitvorming over de eventuele indiening van een subsidiariteitsbezwaar op dinsdagochtend 2 november a.s. afronden. De finale plenaire besluitvorming van de uitgaande brief kan dan vervolgens plaatsvinden op dinsdagmiddag 2 november a.s.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer