Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE)De tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE) vond 23 oktober jl. plaats in Straatsburg. In deze tweede vergadering stonden de eerste rapportages vanuit de Europese Burgerpanels, de nationale burgerconsultaties, het Meertalige Digitaal Platform en het Europees Jeugdevent centraal.

Conferentie over de Toekomst van Europa - 23 oktober 2021
Grotere versie foto

Vanuit de Eerste Kamer namen de leden Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Bastiaan van Apeldoorn (SP) digitaal deel. Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) nam deel in Straatsburg en sprak plenair mede namens de Nederlandse delegatie haar dank uit voor de bijdrages die burgers tot nu toe hadden ingebracht. Ze riep de voorzitters op om burgers voldoende tijd en ruimte te geven in de Conferentie. Tot slot moedigde ze iedereen aan de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en om elkaars standpunten te begrijpen.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering vonden ook werkgroepen plaats. De Nederlandse delegatie is als volgt ingedeeld: Oomen-Ruijten in de Werkgroep Health , Van Apeldoorn in de Werkgroep European Democracy , Kamminga in de Werkgroep EU in the World en Sjoerd Sjoerdsma (D66-Tweede Kamer) in de Werkgroep Values and Rights, Rule of Law and Security . In de bijeenkomsten is gesproken over de te volgen procedure en zijn inhoudelijke inbrengen geleverd.

De volgende plenaire vergadering vindt plaats op 18 december a.s.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Conferentie over de Toekomst van Europa - 23 oktober 2021
Afbeelding 1 - Conferentie over de Toekomst van Europa - 23 oktober 2021