35.941

Elfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteitenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 voor een tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten.

Met deze ISB worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden en die niet op volledige capaciteit kunnen doorgaan. Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk om ongeplaceerde evenementen te laten plaatsvinden. Er geldt een capaciteitsbeperking van 25% op de reguliere capaciteit voor dit soort evenementen. Deze tegemoetkoming geldt voor evenementen die niet op de volledige capaciteit door kunnen gaan. Organisatoren van ongeplaceerde evenementen die plaatsvinden tussen 25 september en 13 november kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 16 december 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 13 oktober 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 oktober 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 oktober 2021.


Documenten

8