Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, P

Brief van de ministers van BuZa, J&V, BZK, Rechtsbescherming en Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2021 van de Europese Commissie; EU en de rechtsstaat

De commissies nemen kennis van de kabinetsappreciatie van het Rechtsstaatrapport 2021 (35.295, P) en besluiten de brief te betrekken bij het beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele rechten in de EU, dat op 1 februari 2022 staat ingepland.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman