Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)

-
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem)


De griffier van de commissie,
Fred Bergman