Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

- T03195

Toezegging Toezenden Evaluatie Woningbouwimpuls (35.518/ 35.488/35.516)

De commissie besluit de status van toezegging T03195 als voldaan aan te merken en de brief van 8 oktober 2021 van de minister voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman