Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641, Q

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit de brief van de minister van J&V van 27 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren