Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210025 - Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een sociaal klimaatfonds

- Pakketten Fit for 55 en Duurzame financiering

De commissies besluiten de Europese Commissie een brief te sturen, waarin zij vragen om een geactualiseerd overzicht van de aanpassingen die sinds de datum van publicatie zijn aangebracht in zowel de voorstellen behorend tot het Fit for 55'-pakket als in de voorstellen die vallen onder het Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering. De brief is overeenkomstig het gewijzigde concept vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer