35.934 (R2158)

Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekkenDit voorstel van rijkswet verlengt de tijdelijke bevoegheid van de minister van Justitie en Veiligheid in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) om het Nederlanderschap in te trekken van Nederlanders die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie (34.356 (R2064)) permanent. Hierdoor blijft het langer mogelijk om legale terugkeer van uitreizigers naar het Koninkrijk onmogelijk te maken en illegale terugkeer te bemoeilijken.

Daarnaast wordt de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard geregeld.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Fractie Den Haan, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD en D66.

Het Lid Omtzigt was niet aanwezig tijdens de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, SGP en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en SP.

PvdD en OSF waren afwezig tijdens deze stemming.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) stelt op 20 juni 2023 de brief aan de minister van J&V over berechting in de regio en landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf in het kader van toezegging T03383 (EK, F met bijlage) vast.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2021

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 28 februari 2022.


Documenten