Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)

-
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

De commissie besluit dat leden op 12 oktober 2021 desgewenst inbreng kunnen leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman