Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 12 oktober 2021.
De status van motie-Kox c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35578, nr. G) blijft ongewijzigd ('niet uitgevoerd').


De griffier van de commissie,
Fred Bergman