Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- Stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol VN-verdragen

Verslag schriftelijk overleg (33992, 33990, 32411 en 35925 VI, I)

De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van VWS van 27 september 2021 (33992/33990/32411/35925 VI, I), in afwachting van de voorlichting van de Raad van State, voor kennisgeving aan en besluiten toezegging T02604 als openstaand te handhaven.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer