33.328 / 35.112, Y

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over een hoge ranking op de GRI-indexIn deze motie wordt de regering verzocht om als doel te stellen, binnen vier jaar als Nederland een score van tenminste 125 punten op de Global Rights to Information ranking te behalen.Kerngegevens

nummer 33.328 / 35.112, Y
ingediend 28 september 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PVV en PvdD stemden voor. De OSF was afwezig bij de stemming.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
dossier(s) Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)