Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- 35434 / 29383 / 25295

Brief van de minister van I&W over het verlengen van de geldigheidsduur van rijbewijzen met het bewijs van vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs; Maatregelen verkeersveiligheid

De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 17 september 2021 (35434/25295/29383, L) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra