Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912)

- Fit for 55-pakket

De commissies besluiten de behandeling van dit pakket voorstellen in de Tweede Kamer af te wachten. Om tijdig een afweging te kunnen maken omtrent de eventuele indiening van een subsidiariteitsbezwaar, besluiten zij deze voorstellen opnieuw te agenderen op 26 oktober 2021. Voorts besluiten zij een brief te sturen naar de Europese Commissie met het verzoek eind dit jaar een actualisatie van deze voorstellen te mogen ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer