Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)

-
35783

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

De commissie stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren