Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied (34.985) (T03003)

- Toezegging T03003 - Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV over de bemiddelende rol van de minister bij bomenkap in het buitengebied; Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De brief van de minister van LNV van 14 juli 2021 (34985, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies besluiten toezegging T03003 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra