Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Een beeld geven van uitvoeringskosten van het pensioenstelsel in internationale vergelijking (32.043) (T03186)

-
T01964 en T03186 / 32043, AR

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit toezegging T01964 (Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen) de status "legisprudentie" toe te kennen en toezegging T03186 (Een beeld geven van uitvoeringskosten van het pensioenstelsel in internationale vergelijking) als "voldaan" aan te merken.

De commissie besluit voorts om op 28 september inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen (32043, AR).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl