Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezenden brief met juridische argumentatie over de vraag of pensioenfondsen de RVU mogen uitvoeren (35.555) (T03184)

-
T03184 / 35555, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) door pensioenfondsen; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit toezegging T03184 (Toezenden brief met juridische argumentatie over de vraag of pensioenfondsen de RVU mogen uitvoeren) als "voldaan" te beschouwen en neemt kennis van de toegezonden brief over de uitvoering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) door pensioenfondsen (35555, K)


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl