Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Structuur van de uitvoering werk en inkomen (26.448)

-
26448, B

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

De commissie besluit de brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de behandelwijze van deze brief in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl