Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie & Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 september 2021
1. 34871, J

Brief van de minister van J&V over het rapport 'Niet boven maar in de wet' van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens); Modernisering Wet ministeriƫle verantwoordelijkheid

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 14 juli 2021 en besluiten de aangekondigde nadere informatie over de voortzetting van de behandeling van dit onderwerp door een nieuw kabinet af te wachten alvorens te besluiten over de behandeling in de Eerste Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren