26.448

Structuur van de uitvoering werk en inkomenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van sociale zekerheid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 30 november 2021 de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 november 2021 ter aanbieding van het rapport ‘Tussen staat en menselijke maat’ (EK, C met bijlage).

De commissie heeft op 14 september 2021 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (EK, B met bijlagen) voor kennisgeving aangenomen in afwachting van de behandelwijze van deze brief in de Tweede Kamer.


Kerngegevens

begonnen

15 juli 2021

titel

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-246] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-246] documenten