Stemming over het ordevoorstel van het lid Van Hattem om niet tot stemming over de wetsvoorstellen 35619, 35620, 35842, 35621 over te gaanVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming ordevoorstel van het lid Van Hattem

Aan de orde is de stemming in verband met het ordevoorstel van het lid Van Hattem om niet tot stemming over de wetsvoorstellen 35619, 35620, 35842, 35621 over te gaan zolang er geen referenda zijn gehouden in de desbetreffende gemeenten.

(Zie vergadering van 6 juli 2021.)


De voorzitter:

Dan is aan de orde de stemming over het ordevoorstel dat de heer Van Hattem vorige week bij de behandeling van de wetsvoorstellen over gemeentelijke samenvoegingen heeft gedaan. Het betreft het voorstel niet tot stemming over de wetsvoorstellen 35619, 35620, 35842 en 35621 over te gaan zolang er geen referenda zijn gehouden in de desbetreffende gemeenten. De Kamer heeft in dat debat besloten om vandaag over het ordevoorstel te stemmen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de PVV en de PvdD voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat het is verworpen.


De heer Van Hattem heeft verder gevraagd om zijn moties over referenda in stemming te brengen voorafgaand aan de stemmingen over de betreffende wetsvoorstellen. Kan de Kamer instemmen met het verzoek van de heer Van Hattem? Ik constateer dat dat het geval is.