Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Afronding implementatie nieuwe Donorwet

Brief van de minister voor MZS van 7 juli 2021 (33506, AO)

De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De status van toezeggingen T02595 en T02597 blijft in afwachting van het verslag schriftelijk overleg ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer