Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Conferentie over de Toekomst van Europa

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie verzoekt de staf om, nadat de vergadering van de Executive Board heeft plaatsgevonden, een kort verslag over de voortgang in de Conferentie over de Toekomst van Europa in de commissie rond te sturen.
Naar aanleiding van hetgeen in de geannoteerde agenda van de RAZ van 22 en 23 juli 2021 over de burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt gemeld, besluit de commissie om vanuit de commissie een rappelbrief te sturen. Zij overweegt een mondeling overleg ter zake, maar wacht de beantwoording af alvorens hierover te besluiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman