Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)

-
32140 / 35241 / 35305, J

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2021 (32140 / 35241, 35305, J) voor kennisgeving aan te nemen en de technische briefing inzake het OESO-project in het najaar af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren