Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35570 VII, J

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Notitie Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie besluit de brief van de minister van BZK momenteel voor kennisgeving aan te nemen en hem later te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe minister van BZK in het volgende kabinet.
De status van de concepttoezegging wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman