Overzicht moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van vier wetsvoorstellen over gemeentelijke samenvoegingen op 6 juli 2021