Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Air France – KLM (29.232)

- 35.505 / 29.232, F

Brief van de ministers van Financiën en van I&W ter aanbieding van de eerste periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 juni 2021 (35505 / 29232, F) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren