Overzicht moties ingediend tijdens de behandeling van wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International op 6 en 13 juli 2021is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, PVV en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, SP, PVV en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, OSF, en D66 stemden tegen.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De stemmingen vonden plaats op 13 juli 2021.