Maidenspeech van Drs. J.J. Schouten (CDA)

pdf Maidenspeech van Drs. J.J. Schouten (CDA)


Bij:
  • Landinrichtingswet (15907)

Handelingen 1984/1985, nr. 27 : blz. 951-952