35.877

Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvakDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 om extra middelen voor plafondcorrectie Nationaal Programma Onderwijs en een steunpakket voor het boekenvak aan te wenden.

Dit voorstel geeft uitvoering aan maatregelen om school- en studievertraging die ontstaan is door coronacrisis te voorkomen. Verder komen er middelen beschikbaar ten behoeve van de fysieke boekhandel.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 29 juni 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 29 juni 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 juni 2021.


Documenten

7