Stemming Ondersteunen opgave windenergie op zeeVerslag van de vergadering van 29 juni 2021 (2020/2021 nr. 43)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Ondersteunen opgave windenergie op zee

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (35092).

(Zie vergadering van 22 juni 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35092, Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. O, dat is wel het geval. Excuus.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Het kabinet heeft de Wet windenergie op zee aan de Kamer verkocht als het subsidievrij maken van de zeewind. Echter, de kosten van de aanleg van de netwerken van ongeveer 15 miljard zijn daarin niet meegenomen, dus het is een vorm van windowdressing, waarbij de kosten uiteindelijk toch via de energierekening en doorbelasting van bedrijven bij de consument belanden. Daarom zullen wij tegen deze wet stemmen. Dank.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.