Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Biomassa

Verslag nader schriftelijk overleg (32813, W)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretarissen van I&W en EZK van 25 juni 2021 (32813, W) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer