Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- Mededelingen en informatie

Leden worden erop geattendeerd hun spreektijden voor de debatten van 5/6 juli 2021 tijdig door te geven. Mocht daartoe in de plenaire planning de mogelijkheid bestaan, dan heeft het voorkeur van de commissie om de plenaire behandeling (inclusief stemmingen) van het voorstel Wijziging van de Woningwet (35.517) te verplaatsen naar 12/13 juli 2021. Mocht die mogelijkheid niet bestaan, dan wenst zij het plenaire debat te handhaven op 5/6 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman