Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210011 - Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

-
35.840 EK, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen; EU-voorstel: Richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

De commissie neemt het verslag schriftelijk overleg inzake richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (35840, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl