Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de Motie-Dittrich (D66) c.s.; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van J&V van 18 juni 2021 een commissiebrede brief te sturen over de nog te ontvangen documenten die in de brief genoemd worden en waarover de Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren