Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 juni 2021
1. Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (35526 / 25295, BO)

De commissies besluiten de met de brief van 14 juni 2021 (35526/25295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat van 13 juli 2021. Ze zien uit naar de spoedige indiening van het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen en De Boer inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlengingsbesluiten t.a.v. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

2. 35526 / 25295, BQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19; Infectieziektenbestrijding

- De commissies nemen de bij brief van 18 juni 2021 aangeboden ministeriƫle regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met enkele redactionele wijzigingen (bijlage bij 35526/25295, BQ) voor kennisgeving aan.
- De commissies besluiten de bij brief van 18 juni 2021 aangeboden stand van zakenbrief COVID-19 (bijlage bij 35526/25295, BQ) te betrekken bij het debat van 13 juli 2021.
- De commissies besluiten tevens op een later moment te oordelen over de status van de motie-Van der Voort c.s. (35526, BH).

3. 35526 / 25295, BP (betrokken commissies J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de ministers van I&W en van VWS over vergoeding testen voor uitgaande reizigers; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 18 juni 2021 (35526/25295, BP) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren